Jak spakować dziecko na wycieczkę?

Pieniądze i dokumenty

Pieniądze powinny być rozlokowane w 2-3 miejscach, by w razie kradzieży lub zgubienia nie przepadła cała kwota.

Nie zapomnij o legitymacji szkolnej!

Coś do przekąszenia na drogę

Wymiotujące dzieci to największa zmora opiekunów wycieczek. Takie przypadłości spowodowane są najczęściej nie tyle chorobą lokomocyjną, co zbyt dużą ilością łakoci, w które troskliwi rodzice wyposażają swoje dzieci na drogę. Najlepsze na taką podróż będą warzywa, owoce i kanapki. Prowiant powinien być tak przygotowany, by dziecku było łatwo go jeść w małych porcjach. Nie zapomnij o napojach – na podróż najlepsza będzie woda lub herbata. Słodkie napoje również mogą być przyczyną mdłości.

Ubrania – wygodne i praktyczne

Ilość i rodzaj rzeczy, zależy od długości wycieczki oraz przewidywanej pogody. Pamiętaj przy tym, że nawet w najbardziej upalne lato przydadzą się cieplejsze ubrania podczas nocnych podchodów lub ognisk. Rzeczy powinny być przede wszystkim wygodne i takie, których nie będzie żal zniszczyć. Unikaj jasnych kolorów – podczas takich wycieczek dzieci mają się przede wszystkim dobrze bawić, a jak wiadomo: brudne dziecko to szczęśliwe dziecko 😉

Buty – byle nie nowe!

Nie kupuj nowego obuwia specjalnie na wyjazd. Może się to skończyć bolesnymi otarciami i traumatycznymi wspomnieniami. Jeżeli pakujesz buty sznurowane, upewnij się, że dziecko potrafi sobie samodzielnie radzić z ich wiązaniem! Konieczna będzie również dodatkowa para w razie przemoczenia, oraz klapki pod prysznic.

Apteczka do rąk opiekuna

Jeżeli dziecko na stałe lub doraźnie przyjmuje lekarstwa, nie powinno się pakować ich do bagażu. Wszelkie farmaceutyki przekaż wychowawcy wraz z jasną instrukcją oraz pisemną zgodą na ich podawanie. Dotyczy to również środków na chorobę lokomocyjną. Spokojnie możesz do bagażu wpakować plasterki – oby się nie przydały 😉

Urządzenia elektroniczne

Dając dziecku sprzęt elektroniczny na wyjazd musisz liczyć się z tym, że takie urządzenie zostanie zniszczone, zgubione lub skradzione. Szkoda ryzykować i obarczać dziecko dodatkową odpowiedzialnością za drogie gadżety.

Kosmetyki

Najlepiej w małych „samolotowych” opakowaniach, zamknięte w szczelnej kosmetyczce, na wypadek, gdyby któraś tubka nie została dokręcona i zawartość wylała się. W przypadku dzieci długowłosych, nie zapomnijcie o dodatkowych gumkach i spinkach – lubią się gubić. Obowiązkowo krem z filtrem oraz preparat przeciw komarom i kleszczom. Przydadzą się też nawilżane chusteczki!

O czym jeszcze pamiętać?

O czapce na głowę, płaszczu przeciw deszczowym, o ukochanej maskotce, która da dziecku poczucie bezpieczeństwa, pidżamie, ręcznikach, bieliźnie, stroju kąpielowym, dodatkowym lekkim plecaczku na krótkie zwiedzanie, ładowarce do telefonu… To rzeczy pozornie oczywiste, jednak doświadczeni wychowawcy to właśnie je wymieniają wśród najczęściej zapominanych.

Po zakończeniu pakowania dokładnie zamknij bagaż …

żeby nie było pasażera na gapę.

Back to Index

O czym musisz pamiętać wyjeżdżając do krajów UE ?

Przy wyjeździe do krajów UE wymagany jest dowód osobisty lub paszport. Wymóg ten dotyczy także dzieci do 2 lat. Studio Podróży Natalia nie ponosi odpowiedzialności za osoby, które nie zostaną przepuszczone przez granicę z przyczyn niezależnych od biura. Obcokrajowcy załatwiają formalności wizowe we własnym zakresie.

Uzyskaj bezpłatną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) uprawniającą do korzystania  z podstawowych usług medycznych.

Włącz Roaming w swoim telefonie. Korzystając ze swojego telefonu komórkowego podczas podróży z własnego kraju do dowolnego kraju UE, nie musisz ponosić żadnych dodatkowych opłat za roaming.

Dobrze mieć w portfelu kilkadziesiąt euro. Niezależnie od kraju i lokalnej waluty, europejskie pieniądze wszyscy przyjmują z otwartymi ramionami.

 

Back to Index

Co powinieneś wiedzieć opuszczając granicę UE ?

Każdy z uczestników wyjeżdżających poza kraje UE musi posiadać ważny paszport (minimum 6 miesięcy od daty powrotu do kraju).

 

Back to Index

Certyfikat gwarancji turystycznej ubezpieczeniowej

Back to Index

Warunki ubezpieczenia

Klauzula informacyjna APK

Back to Index

OWU w imprezach turystycznych

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWAW IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓŻY ITAKA

obowiązujące od dnia 1 lipca 2018 r.I. POSTANOWIENIA OGÓLNESpółkapod firmą Nowa Itaka sp. z o.o. w Opolu, będąca organizatorem turystyki, używająca również nazwy handlowej „Biuro Podróży Itaka”,zwana dalej„Biurem Podróży”, stawia sobie za cel zapewnienie Podróżnym optymalnych warunków wypoczynku w imprezach turystycznych. Niniejsze„Ogólne Warunki Uczestnictwa W Imprezach Turystycznych Biura Podróży ITAKA” zwane są dalej „Warunkami Uczestnictwa”. Pojęcia:„impreza turystyczna”, zwana dalej „Imprezą”; „umowa o udział w imprezie turystycznej”, zwana dalej „Umową”, „Podróżny” oraz „trwały nośnik”; są używane w Warunkach Uczestnictwa, w znaczeniu nadanym im przez przepisy, odpowiednio: art. 4 pkt 2, pkt 3, pkt6 i pkt 10 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zwanej dalej „Ustawą”. Ilekroćw Warunkach Uczestnictwa jest mowa o „Biurze Sprzedaży” lub „Biurze” bez bliższego określenia -należy przez to rozumieć zdefiniowane w art. 4 pkt 11 Ustawy pojęcie „punkt sprzedaży”, w którym została założona rezerwacja Imprezy przez danego Podróżnego.Warunki Uczestnictwastanowiące wzorzec Umowy, wydane na podstawie art. 384 § 1 k.c. oraz Ustawy, w zakresie w nichuregulowanym określają związane z oferowaniem, sprzedażą i realizacją Imprez Biura Podróży prawa i obowiązki Podróżnych, Biura Podróży oraz Biura Sprzedaży działającego w imieniu i na rachunek Biura Podróży.Organizatorem Imprez, o których mowa w Warunkach Uczestnictwa, jest Biuro Podróży.Integralną część umowy stanowi treść następujących materiałów i dokumentów: (a)„Warunki Uczestnictwa”, (b)„Oferta” zawierająca opis Imprezy wybranej przez Podróżnego i stanowiącej przedmiot Umowy, za wyjątkiem usług które zostały wybrane i nabyte po rozpoczęciu realizacji usługi turystycznej oraz Wycieczki Lokalne(c)„Dokumenty podróży” (d)„Warunki Ubezpieczenia Podróży dla Klientów Biura Podróży ITAKA Nr 10.11.011 w Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102 80-748 Gdańsk”, (e)„Polityka prywatności”, (f)„Wewnętrzna Procedura Rozpatrywania Wiadomości, Żądań i Skarg Podróżnych Związanych z Realizacją Imprezy”.(g) „Informacje Praktyczne”Materiały o którychmowa wyżej są dostępne na stronie www.itaka.ploraz w Biurze Sprzedaży. Aktualne opisyImprez zawarte są w Ofercie Biura Podróży zamieszczonej na stronie www.itaka.pl. oraz w katalogach i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c. lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy. Danezawarte w opisie Imprez mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przed zawarciem Umowy z zachowaniem określonego w art. 40 ust. 3 Ustawy wymogu poinformowania Podróżnego

Back to Index

Wpis do ewidencji

Back to Index