Proszę o zapoznanie się z ważnymi informacjami :

   Generali klauzula informacyjna RODO ubezpieczenia majątkowe
   Gwarancja ubezpieczeniowa
   Informacja o agencie Unilink
   Karta produktu Generali Podróż
   Klauzula informacyjna APK
   OWU Generali, z myślą o podróży, obowiązujące od 19.12.2018
   OWU Generali, z myślą o podróży, załącznik 1 Tabela uszczerbków
   Wpis do ewidencji
   OWU imprez turystycznych STUDIO PODRÓŻY NATALIA
   Standardowy Formularz Informacyjny Do Umów

 

Każdy z uczestników wyjeżdżających poza kraje UE musi posiadać ważny paszport (minimum 6 miesięcy od daty powrotu do kraju). Przy wyjeździe do krajów UE wymagany jest dowód osobisty lub paszport. Wymóg ten dotyczy także dzieci do 2 lat. Studio Podróży Natalia nie ponosi odpowiedzialności za osoby, które nie zostaną przepuszczone przez granicę z przyczyn niezależnych od biura. Obcokrajowcy załatwiają formalności wizowe we własnym zakresie.